0

2013 - 2023

Rīgas Pasaules filmu festivāls ir ikgadējs dokumentālo filmu festivāls, kas kopš 2013. gada pievēršas kino, etnogrāfijas un antropoloģijas attiecību izpētei. Festivāla ietvaros filmu veidotāji, interesenti, teorētiķi un plašāka publika caur dokumentālajām filmām pievēršas dažādiem sociālkulturāliem procesiem, filmu veidošanas un antropoloģijas vizualizēšanas aspektiem, kā arī kino kā medija iespējām nodot skatītājam pieredzi.

Repertuārs