0

Privātuma politika

Noteikumi piemērojami www.kinobize.lv lietošanai

Mēs strādājam ar nolūku jums sniegt pēc iespējas labāku kino apmeklējumu. Lai pavadītais laiks būtu pēc iespējas patīkamāks, izmantojam mūsu apmeklētāju personas datus.

Mēs novērtējam Jūsu uzticību un rūpīgi apstrādājam jebkuru informāciju, ko mums sniedzat, tāpēc esam izstrādājuši personas datu apstrādes politiku, lai pārliecinātos, ka mūsu rīcībā esošie personas dati ir drošībā.

Par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kas ļauj identificēt konkrētu indivīdu. Kopš 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā stājusies spēkā jauna Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka daudz sakārtotāku un caurskatāmāku personas datu vākšanu, lietošanu un uzglabāšanu. Līdz ar to uzņēmums "Kinoteātris Bize" SIA saviem klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem nodrošina datu apstrādi atbilstoši likuma normām un mūsdienīgām prasībām, izstrādājot datu apstrādes politiku, kas ietver:

- vadlīnijas datu vākšanā un glabāšanā;
- datu apstrādes caurskatāmību;
- apmācītu personālu profesionālai datu apstrādes veikšanai;
- klientiem draudzīgu vidi savu personas datu apzināšanai.

Jebkura informācija, kas ietver personas datus, mūsu uzņēmumā tiek apkopota un klasificēta atbilstoši iepriekš noteiktam mērķim. Datu vākšanas veidi mūsu uzņēmumā ir:

- dalība "Kinoteātris Bize" īstenotajos pasākumos:

  • reģistrācijas administrēšana un klientu identificēšana;
  • pakalpojuma piegāde (biļešu, dāvanu karšu, preču saņemšana);
  • tiešais mārketings;
  • personalizēta mārketinga informācijas saņemšana;
  • dalība konkursos;
  • izmantošana statistiskas un tirgus izpētes vajadzībām.

- sadarbības partneru datu apstrāde;
- korporatīvo klientu datu apstrāde;
- apmeklētāju foto un video fiksācija mārketinga mērķiem.

Detalizēta informācija par minētajiem datu apstrādes mērķiem atrodama šī dokumenta turpinājumā.

Datu apstrāde

Personas dati tiek apstrādāti uzņēmuma iekšienē, izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot piekļuvi datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams amata pienākumu izpildei, vai nodoti trešajām personām uz atbilstoša līguma pamata, kas nosaka ne mazāk drošu datu apstrādi, kā uzņēmuma iekšienē. Visi dati neatkarīgi no tā, vai tie tiek izmantoti uzņēmuma iekšienē vai izmantojot pakalpojuma sniedzējus, tiek apstrādāti tikai atbilstoši datu vākšanas mērķim un izmantoti “Kinoteātris Bize” darba nolūkiem. Jebkurš partneris, kas sadarbojas ar “Kinoteātris Bize”, tiek rūpīgi izvērtēts, lai tā darbība pilnībā atbilstu Vispārīgai datu aizsardzības regulai.

Jūsu dati var tikt apstrādāti arī ārpus ES vai EEZ valstīm. Šajā gadījumā “Kinoteātris Bize” partneriem, kuri neatrodas ES vai EEZ, nosaka identiskus nosacījumus datu glabāšanai un apstrādei kā ES vai EEZ valstīs. Turklāt, rūpējoties par personas datu drošību, dati šajā gadījumā tiek nodoti tikai šifrētā veidā.

Dati var tikt nodoti tiesībsargājošām, valsts vai pašvaldību iestādēm, ja tās atbilstoši likuma prasībām ir pieprasījušas informāciju par konkrētām personām vai “Kinoteātris Bize”, aizstāvot savas intereses, informāciju nodod minētajām iestādēm.

"Kinoteātris Bize" nodrošina:

Personai piekļūšanu saviem datiem atbilstoši likuma normām, pieprasot rakstveidā sniegt informāciju par visiem datiem, kas ir mūsu rīcībā.

Personai iespēju interneta mājaslapā www.kinobize.lv jebkurā laikā mainīt un atsaukt piekrišanas, kas ir iepriekš dotas personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka atsevišķas piekrišanas var ierobežot saņemtos pakalpojumus, kuriem nepieciešama šo datu izmantošana.

Iespēju personai rakstveidā sūtīt iesniegumu uz e-pastu kino@kinobize.lv vai pa pastu (Kinoteātris Bize SIA, Elizabetes 37-2, Rīga, LV-1010), lai lūgtu dzēst informāciju par mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, izņemot gadījumus, kad datu saglabāšanu nosaka likums.

Datu vākšanas veidi

Dalība "Kinoteātris Bize" īstenotajos pasākumos

Personu dati tiek iegūti ar datu subjekta piekrišanu vai uz līguma pamata un tiek izmantoti ne ilgāk par 3 gadiem pēc preces vai pakalpojuma pirkuma vai ne ilgāk par 5 gadiem, ja noteikts likumā.

“Kinoteātris Bize” sadarbības partneru datu apstrāde

“Kinoteātris Bize” izvēlas partnerus, kas stigri ievēro un apstrādā datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu un nodrošina datu konfidencialitāti savstarpējos darījumos, kā arī nodrošina līdzvērtīgu datu aizsardzību no savas puses.

“Kinoteātris Bize” korporatīvo klientu datu apstrāde

“Kinoteātris Bize” nodrošina visaugstākos standartus korporatīvo klientu datu aizsardzībai, izmantojot saņemtos datus tikai pakalpojuma nodrošināšanai. Korporatīvo klientu dati tiek iegūti uz līguma pamata un tiek izmantoti ne ilgāk par 3 gadiem pēc preces vai pakalpojuma pirkuma.

Apmeklētāju foto un video fiksācija mārketinga mērķiem

“Kinoteātris Bize” var veikt video un foto fiksāciju un materiālu publikāciju atsevišķos gadījumos, lai atspoguļotu notikumu norisi kinoteātrī vai rīkotajos pasākumos ārpus kinoteātra. Par video un foto fiksāciju apmeklētāji tiek atsevišķi brīdināti pirms darbu veikšanas. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu netiek fotografētas un filmētas personas, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funckionalitāti. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm.

Kas ir sīkdatne? 
Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietototajā ierīcē brīdī, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Bez sīkdatņu darbības mūsu mājaslapas pilna funkcionalitāte nebūtu iespējama.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes? 
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos, ka Jūs esat iepriekš apmeklējis mūsu mājaslapu, palīdzētu iegūt statistiku par mājaslapas apmeklējumiem un uzlabotu lietotāju iespējas, pārlūkojot mājaslapu. Lai šo informāciju apkopotu, izmantojam Google Analytics veidotās sīkdatnes.

Kā var izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu? 
Ja nevēlaties, lai jūsu lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, jūs varat mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Ir svarīgi atcerēties, ka aizliedzot mājaslapai izmantot sīkdatnes, lietotnes funkcionalitāte var tik ierobežota.

Kontaktinformācija, kur vērsties par personas datu jautājumiem:
Kinoteātris Bize SIA
Elizabetes 37-2, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr: 40103656101
E-pasts: kino@kinobize.lv

Repertuārs